ULOVLIGE KNIVE

Det er kun særligt farlige knive, som er fuldstændig ulovlige medmindre man har fået en særlig tilladelse af politiet til at have dem på sig.

 

roeveri

Disse knive er ulovlige: (kræver tilladelse fra politiet at have disse våben)

  • Knive der overstiger 12 centimeter (Medmindre den er udformet til et konkret, lovligt gøremål)
  • Knive med tværstillet greb beregnet til stød.
  • Springknive og springstiletter.
  • Faldknive og faldstiletter.
  • Butterflyknive (foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd.
  • Knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd.
  • Kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lignende.
  • Kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand.