TRICKTYVERI MOD ÆLDRE

Ældre borger bliver i øjeblikket udsat for tricktyveri på åben gade, hvilket efterfølgende kan udvikle sig til røveri.

En af de metoder som anvendes er:  Den ældre borger kontaktes af to eller flere personer, der i starten taler stille og roligt med pågældende.  Ved at skabe forvirring og bevæg sig rundt om personen,  udvikler det sig til trusler overfor den ældre borger, der bliver franarret eller frarøvet smykker, penge, dankort mv.

Hvis der har været trusler om vold eller decideret anvendt vold – er det ikke tricktyveri men RØVERI.

GODE RÅD, så tricktyverier undgås:

  • Undgå, at have mange kontakter og smykker med på indkøbsture.
  • Gå gerne sammen med en anden person.
  • Gå med tasken på armen i stedet for i hånden.
  • Há penge og dankort adskilt i forskellige lommer – gerne med lynlås.
  • Skjul pinkoden til dankortet.
  • Hæve kun de kontanter, som  du skal bruge ved en hæveautomat.
  • Føler du dig overvåget – find en mere sikker automat.
  • Råb om hjælp, hvis du bliver udsat for tricktyveri/røveri.
  • Ring 114, hvis du oplever noget mistænkeligt.
  • Ring 112, hvis du har været udsat for tricktyveri/røveri.

Vi beder BORGERNE være særligt opmærksomme og straks anmelde mistænkelige personer, der ved forvirring eller andet prøver, at franarre smykker, punge mv, således, at POLITIET kan reagere hurtigt på disse forhold.