STRAFFEATTESTER

NYE REGLER VEDR. STRAFFEATTESTEN PR. 1. APRIL 2011

Fra den 1. april i år slipper unge mellem 15 og 18 år for at få en plet på straffeattesten, første gang de bliver taget i butikstyveri eller anden ikke alvorlig kriminalitet.

Samtidig gøres den første ikke-alvorlige strafferetlige afgørelse betinget på straffeattesten:

Det betyder, at hvis den unge inden for tre år efter den første afgørelse igen begår strafferetlig kriminalitet, bliver den første afgørelse aktiveret på straffeattesten sammen med den nye dom.

Alvorlig kriminalitet, der medfører en dom til to års ungdomssanktion på en lukket institution, en behandlingsdom eller ubetinget fængsel vil dog stadig udløse en plet på straffeattesten.

Tiltaget er et led i regeringens ghettostrategi, der blandt skal gøre det lettere at integrere unge indvandrere på det danske arbejdsmarked.

NB. De samme regler gælder også vedr. den offentlige straffeattest.

Fremtiden med en plettet straffeattest

Mange arbejdspladser vil se din straffeattest, før de vil give dig et job, også selv om det er et fritidsjob eller frivilligt ulønnet arbejde. Derfor er det vigtigt, at man kan give en ren straffeattest til sin arbejdsplads.

CBN – JULI 2014