SKATEBOARD

Skateboard (kaldes et rullebræt i færdselsloven)  må hverken køre på vej, fortov eller cykelsti.

Ifølge færdselsloven må du nemlig ikke køre på skateboard andre steder end dertil indrettede områder.

Skateboard  betragtes som legetøj og ikke et transportmiddel.

Hvor står det?

I færdselslovens § 6, som lyder sådan her: (se stk. 3)

Ingen må springe af eller på et køretøj, der er i bevægelse, eller opholde sig på et køretøjs trinbræt eller lignende, medmindre det er særligt godkendt hertil.

Stk. 2. Slæde, trækvogn eller lignende må ikke hænges efter køretøj. Den, der løber på ski, skøjter, rulleskøjter eller lignende, må ikke trækkes af køretøj.

Stk. 3. Der må ikke på vej køres på rullebræt eller laves glide- eller kælkebaner. På vej bortset fra legegader må der ikke leges eller spilles bold til ulempe for færdslen.

Hvor gælder færdselsloven ?

§1. Loven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.

§2.  I denne lov forstås ved:

Vej (punkt 27 I § 2)

vej, gade, cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten den er offentlig eller privat.

 

CBN – SEP. 2014