NYE REGLER OM HASH KØRSEL

De nye regler om hash-kørsel blev vedtaget af Folketinget d. 30. maj 2017 og trådte i kraft den 15. december 2017.

Se artiklen her i pdf format

Tidligere fik man frakendt førerretten selv ved ganske små mængder hash i blodet (nultolerence).

Nu er der, ved kørsel med hash i blodet, 3 grænseværdier, som bliver afgørende for straf samt frakendelse af førerret.

Der er lavet en trappestigemodel, hvor sanktionerne for kørsel med hash i blodet stiger i takt med det målte indhold af THC i blodet. På den måde har man ensrettet reglerne for spiritus- og hashkørsel.

Kørsel med indhold af THC i blodet under eller efter kørsel på 0,001 mg THC er lovligt.

Hvis indholdet ligger i niveau over 0,001 til 0,003, svarende til en alkoholpromille på 0,21 – 0,5, vil man de første 3 gange få et klip i kørekortet.
Man vil endvidere få en bøde svarende til ½ måneds nettoløn.

Hvis indholdet ligger i niveau over 0,003 til 0,009, svarende til en alkoholpromille på 0,5 – 1,2, vil man første gang få en betinget frakendelse af førerretten og efterfølgende gange en ubetinget frakendelse.
Man vil blive straffet med en bøde svarende til 1 måneds nettoløn første gang og med fængselsstraf efterfølgende gange.

Hvis indholdet ligger over 0,009, svarende til en alkoholpromille på 1,2, mister man førerretten.
Man vil endvidere få en bøde første gang og derefter fængselsstraf.

De nye regler gælder med tilbagevirkende kraft. Dette betyder, at forhold, som er begået inden de nye reglers ikrafttræden, og hvor der endnu ikke er idømt en straf for hashkørsel, omfattes af de nye regler.

Hvor længe hash kan spores i kroppen, er forskellig fra person til person. Der er forskel på, om man ryger dagligt eller kun en gang imellem.

Rådet herfra skal dog være, LAD VÆRE MED AT KØRE MOTORDREVET KØRETØJ, hvis du har røget hash.

Mængden af THC inddeles nu i 3 niveauer af mg THC pr kilo blod

LAVT NIVEAU: 0,001 mg – 0,003 mg
MELLEM NIVEAU: OVER 0,003 mg – 0,009 mg
HØJT NIVEAU: OVER 0,009 mg

SKEMA HASH GRÆNSEVÆRDIER

 

HASH er i øvrigt ulovligt i Danmark.