KRIMINALITET UNDER 15 ÅR

I Danmark er den kriminelle lavalder 15 år.

Kriminalitet – under 15 år

Er du under 15 år og begår noget kriminelt, bliver de sociale myndigheder kontaktet, når politiet vil afhører dig. Bagefter skal de sociale myndigheder tale med dig og dine forældrene om, hvordan du kan hjælpes, så du ikke laver kriminalitet igen. I Serviceloven står der, hvordan kriminelle unge under 15 år skal behandles.

Der står bl.a. at der skal laves en handleplan.

Handleplan

Hvis du er under den kriminelle lavalder og har begået grov kriminalitet fx vold, skal din kommune lave en handleplan for dig, som skal hjælpe dig, så du ikke kommer på kant med loven igen. En handleplan skal beskrive formålet med kommunens indsats, og hvad kommunen vil gøre, for at nå målet. En handleplan kan fx indeholde nogle konkrete mål indenfor din udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritid, venskaber og andre relevante forhold.

Ungepålæg

Det kan for eksempel være, at du får en kontaktperson eller hjælp til skolegang – det kaldes ungepålæg. Det er kun unge over 12 år, som kan blive pålagt et ungepålæg.

Forældrepålæg

Ligesom du kan blive pålagt nogle pligter, kan de sociale myndigheder også bestemme, at dine forældre skal sørge for, at du er hjemme inden et bestemt tidspunkt eller at dine forældre skal tage et forældrekursus. Også selvom dine forældre ikke er enige i kommunens beslutning. Det kaldes for forældrepålæg. Forældrepålæg kan også gives, hvis du er under 12 år.

Anbringelse

Hvis du har begået grov kriminalitet, kan kommunen bestemme, at du ikke længere kan bo hjemme hos dine forældre. Så kan du blive anbragt på en institution.

Erstatning – uanset alder

Hvis et barn eller en ung laver hærværk, kan forældrene og barnet komme til at betale erstatning. Forældrene skal betale op til 7.500 kroner og barnet eller den unge, skal selv betale resten. Hvis en ung for eksempel har malet graffiti og der kommer en regning på 10.000 kroner, skal den unges forældre betale 7.500 kroner og den unge skal selv betale 2.500 kroner.

Selvom forældrene ikke har været med til at lave graffiti, skal de altså betale en del af erstatningen. Kan børn og unge ikke betale med det samme, får de en gæld, der skal betales, når de bliver ældre og begynder at tjene penge.

CBN – FEB 2018