KØREKORT OG 17 ÅR

Kørekort til de 17 årige

kørekort til de 17 årige

Fra 1. januar 2017 kan du starte på køreskolen, når du er 16 år og 9 måneder.

Før du starter på køreskolen, skal du sikre dig, at begge dine forældre (indehavere af forældremyndigheden) vil give dig tilladelse til at køre bil som 17-årig. De skal nemlig skrive under på, at de giver dig lov på din ansøgning om kørekort.

Du kan tidligst gå til praktisk køreprøve, når du er fyldt 17 år.

Når du har bestået teori- og køreprøve, må du køre bil med en erfaren bilist – fx din mor og/eller far – som ledsager, indtil du er 18 år.

Sådan kommer reglerne til at se ud:

  1. 17-årige bilister skal ledsages af en voksen, som er mindst 30 år gammel, med kørekort og mindst ti års erfaring som bilist.
  2. Den voksne ledsager må ikke selv have fået hverken betinget eller ubetinget frakendt sit kørekort i løbet af en tiårig periode.
  3. Den voksne ledsager skal selv være i stand til at køre bil og må altså ikke være beruset.
  4. 17-årige skal, lige som 18-årige skal det i dag, have bestået både teori og praksis, inden de kan få deres kørekort udleveret.
  5. De unge vil kunne begynde at tage kørekort tre måneder før, de fylder 17.
  6. 17-årige skal følge færdselsloven på lige fod med alle andre.

 

Læs meget mere på Sikker trafiks hjemmeside: https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/koerekort-til-17-aarige