KNALLERT LOV

I januar 2013 blev sanktionerne for at overtræde færdselsloven på lille knallert skærpet. Sanktionerne gælder for alle, der kører lille knallert.

Det betyder, at det kan få store konsekvenser, hvis du kører ulovligt. Du kan miste retten til at køre knallert , knallerten kan blive konfiskeret, og du kan få store bøder.

Er du under 18 år, kan du få udskudt tidspunktet for, hvornår du må tage kørekort til bil.

Hvad skal der til, for at kørekortet til bil kan blive udskudt?

Du kan få udskudt tidspunktet for, hvornår du må tage kørekort til bil, hvis du er under 18 år og får en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert.

Kørekortet til bil bliver udskudt 6 måneder. Dvs. at du først kan få kørekort til bil, når du er 18 ½.

Hvis du kører på knallert, selvom du er frakendt retten til det, og du begår nye overtrædelser, kan dit kørekort til bil blive udskudt i endnu længere tid (op til 2 år).

Hvad er en ubetinget frakendelse?

En ubetinget frakendelse betyder, at du mister retten til at køre på lille knallert i en periode på ml. 2 og 10 år.

Du får en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert, hvis du fx.:

kører spritkørsel med en promille over 1,20

kører med ulovlige stoffer i blodet (overtræder nulgrænsen)

forsætligt volder skade, fremkalder fare eller kører særligt hensynsløst

kører over 100 km/t og 100 % over den skiltede hastighedsgrænse

tidligere har fået en betinget frakendelse og får én igen inden for 3 år

begår flere overtrædelser, der hver især medfører en betinget frakendelse, samtidigt

Det er retten, der bestemmer, hvor længe førerretten til lille knallert bliver frakendt. Frakendelsen er dog altid mindst 2 år.

Hvad er en betinget frakendelse?

En betinget frakendelse betyder, at du må fortsætte med at køre lille knallert på betingelse af, at du ikke overtræder loven igen.

Du får en betinget frakendelse af retten til at køre lille knallert, hvis du fx:

  • kører spritkørsel med en promille på 0,50-1,20,
  • har voldt skade eller fremkaldt fare
  • flygter fra en trafikulykke uden at forsøge at hjælpe tilskadekomne
  • kører mere end 60 % for stærkt
  • knallerten er tunet eller kan køre 43 km/t eller mere (ejer/bruger).

Efter du har fået en betinget frakendelse, er der en prøvetid på 3 år, hvor den stadig ”tæller med”, hvis du overtræder loven på lille knallert igen.

Hvornår bliver knallerten konfiskeret?

Knallerten konfiskeres fx:

  1. gang inden for 3 år, du laver forseelser til ubetinget frakendelse
  2. gang inden for 2 år, du kører med en promille på over 1,2
  3. gang inden for 3 år, du kører på en knallert, der er tunet og/eller kan køre 43 km/t eller mere

Når en knallert konfiskeres, betyder det, at den overgår til statens ejendom, og du får den aldrig tilbage.

Eksempel 1

En ung mand på 16 år kører på sin tunede knallert. Han bliver stoppet af politiet, som måler knallerten til 46 km/t på et rullefelt. Han får en betinget frakendelse af retten til at føre lille knallert og en bøde. To måneder senere bliver han taget igen på samme knallert. Den kan stadig køre 46 km/t.

Han får nu en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert i 2 år. Knallerten bliver konfiskeret og han får en bøde. Han må først tage kørekort til bil, når han er 18 ½.

 

Eksempel 2

En ung mand på 16 år kører på knallert efter at have drukket alkohol. Han bliver stoppet med en promille på 0,6. Han får en betinget frakendelse af retten til at køre på lille knallert og en bøde.
Et år senere, da han er 17 år, kører han spritkørsel på knallert igen. Hans promille er 0,7.

Han får nu en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert i 2 år og en bøde. Han må først tage kørekort til bil, når han er 18 ½.

Eksempel 3

En ung mand på 16 år har drukket alkohol og kører på sin tunede knallert. Hans promille er 0,6. Knallerten bliver målt til at kunne køre 50 km/t på en rullefelt.

Han får en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert i 2 år og en bøde. Han må først tage kørekort til bil, når han er 18 ½.