KASPAR TEATRET

 

 Lidt historien om Kaspar teatret

 

Opstarten

Marionetteater i forbindelse med færdselsundervisning har man kendt længe i udlandet.

I Tyskland og England blev ideen taget op lige efter krigen og senere begyndte man i Sverige.

 I 1952 havde politiassistent Richard Lindebro lejlighed til at se den svenske udgave i Stockholm. Han kom hjem med det der anvendte manuskript, som så blev oversat til dansk og  i samarbejde med Rådet for Større færdselssikkerhed blev stykket opført ved enkelte lejligheder, bl.a. ved Københavns Kommunes Parkunderholdning, af kunstmaler Helgo Jørgensen på hans teater og med hans dukker.

Ideen slog ikke rigtigt an, hvilket formentlig skyldes, at der blev anvendt stangmarionetter, der ikke i samme grad som handskedukker er i stand til at skabe den kontakt med børnene som er nødvendigt, når forestillingen skal anvendes til dette formål. Endvidere havde man  begået den fejl, at adskille dukke og stemmeføring.

 Så gik der nogle år, hvor man tilsyneladende havde opgivet marionetteatret som hjælpemiddel i færdselsundervisningen.

I 1960 begyndte børnehaveleder fru Sonnenborg og en børnehavelærerinde færdselsundervisningen i skolerne.

 Det eksisterende teater blev rekonstrueret og Lindbros oversættelse blev bearbejdet, så det passede til mindre børn.

 Herefter blev der opført en række forestillinger for børnehavebørn.

 Det blev en succes, hvorefter der blev opført stykker for 1. og 2. klasse på Valby skole.

Holdet bag Kasparteatret, Gudmund Hansen, Vilhelm Christensen, Leif Thomsen (alle fra politiet) og Benthe Rasch (børnehavelærinde) arbejdede i starten med teatret i deres fritid.

Da resultatet så lovende ud blev politiets ledelse inviteret med til en forestilling, så de ved selvsyn kunne bedømme resultatet.

Ledelsen blev begejstret og man besluttede at Københavns Politi skulle have sit eget teater.

Det havde så premiere kort efter, – den 27. januar 1961 kl. 11.15, på Zahles Skole, Nørre Voldgade 7.

 Benzinselskabet ESSO betalte alle udgifter til materiel, dukker, båndoptager osv., mens holdet bag Kasparteatret, selv lavede teatret i fritiden.

Hvad så siden hen ?

Frem til  25 års jubilæet i 1985 var det politifolkene, Leif Kirstein Thomsen, Gudmund Hansen og Peter Borggaard, som stod bag Kasparteatret. 

Fra 1985 er det politiassistent Flemming Møller Jørgensen, der overtager dukkeføringen efter Gudmund Hansen, Peter borggaard (tidligere regissør) overtager dukkeføringen efter Leif Kirstein Thomsen og politiassistent Sten Agerskov bliver regissør.

I 1994 overtager kriminalassistent Steen Larsen dukkeføringen efter Flemming Møller Jørgensen, politiassistent Michael Bjørkman dukkeføringen efter Peter Borggaard og kriminalassistent Peter Dohn bliver regissør.

I 2003 overtog Claus B. Nielsen regissør jobbet efter Peter Dohn.

 Den 27. marts 2014 spillede Kasparteatret for sidste gang. Afslutningsforestillingen blev spillet på Zahles skole, Nørre Voldgade 7, i et lokale, lige ved siden af den sal, som teatret havde spillet i ved premieren, den 27. januar 1961.

 

 53 år efter, at politiets ledelse, med politiinspektør E. Groes-Petersen, i spidsen, havde besluttet at Københavns politi skulle have sit eget færdselsteater, var det hele slut.

Tiderne og ressourcerne i Københavns politi var ikke længere til, at man kunne bruge 3 mand på  opgaven.

Du kan se et lille klip fra forestillingen her