IDENTITETS TYVERI

 

GODE RÅD til bekæmpelse af identitetstyveri mv. 

Beskyt dine oplysninger, på nettet og i den virkelige verden. 

Ofte ser det ud som om, at identitetstyveri KUN foregår på nettet.

Men der også farer ude i den virkelige verden.

Affald ender ikke altid på skraldepladsen. 

Identitetstyve kan også finde på, at rode rundt efter vigtige papirer i dit affald eller bryder din postkasse op.

Stjålne tegnebøger kan blive til stjålne identiteter. 

Forholdsregler i den virkelige verden. 

Beskyt dig selv ved evt. at makulere papirer med personlige oplysninger, f.eks. bankudtog, låse din postkasse og tømme din tegnebog for alt, du ikke har brug for at have med dig.

Giv/oplys ALDRIG dine kontooplysninger på e-mail eller telefonopkald. 

Hverken SKAT eller BANKER beder om kontooplysninger pr. mail eller telefon.

Phishing e-mail. 

Phishing (falske) e-mail er lavet, så de ser ud, som om de kommer fra rigtige virksomheder, men i virkeligheden er de fra identitetstyve.

Disse e-mail advarer dig om kontoproblemer eller andre vigtige emner for at lokke dig til at gå ind på et falsk websted eller ringe til en falsk kundeservice.

Falske websteder. Et falsk websted efterligner et websted fra en velkendt virksomhed. Du vil blive bedt om at indtaste dit brugernavn og din adgangskode eller andre kontooplysninger. Når du har gjort dette, har du givet dine oplysninger til nogle, der muligvis vil misbruge dem. De falske websteder kommer du typisk ind på, via et link i den fremsendte e-mail o.lign.

Telefonopkald. Pas på uopfordrede telefonopkald, der påstår at være fra kundeservicecentre, og som beder dig om at udlevere følsomme personlige oplysninger. Du bør STRAKS lægge på.

Ofte er det en engelsk talende person som fortæller, at han ringer fra Microsoft. Han spørger om du sidder ved din computer. Gør du det vil han få dig til at klikke forskellige steder på din computer. Inden du ser dig om, har han adgang til din computer og kan fjernstyrer den. Han fortæller herefter, at der er mange fejl på din computer, og at den kan bryde ned, når som helst. Han kan dog hjælpe her og nu og sælge dig et program, så computeren ikke bryder ned. Han har forskellige løsninger og du vælger ved at taste dit valg ind, samt dine kontooplysninger. GØR DET ALDRIG. Microsoft ringer IKKE uopfordret til deres kunder.

Har en person via telefon haft adgang til din computer, kan de få det igen. Downloade programmet Microsoft Security Essentials. Det vil forhindre, at andre igen kan få adgang til din computer.

Fås her (Microsoft officielle side) http://www.microsoft.com/da-dk/download/details.aspx?id=5201

Onlinebetalingssystemer. Når man bruger onlinebetalingssystemer, har du som udgangspunkt en sikker måde at gennemføre en transaktion på.

Beskyt din computer. Softwarebeskyttelse. Nøglen til sikring af din egen computer er at bruge beskyttelsessoftware og holde den opdateret. Sørg for, at du installerer alle sikkerhedsopdateringer fra udvikleren af dit operativsystem.

Kør antivirussoftware for at kontrollere indgående e-mail, og opdater jævnligt virusdefinitionerne. Konfigurer en firewall for at forhindre indtrængende i at komme ind på dit netværk eller din computer.

Beskyttelse af din adgangskode. 

Vælg altid stærke adgangskoder til at beskytte dine konti. Bland små og store bogstaver. Brug symboltegn. Lav forskellige adgangskoder til alle dine konti.

Bekæmp identitetstyveri 

Vær opmærksom og handl hurtigt. 

Jo længere tid et sikkerhedsbrud ikke opdages, jo dyrere bliver det.

Det er vigtigt at handle så hurtigt som muligt, så du kan begrænse skaden så meget som muligt.

Hold jævnligt øje med dine konti. Log på dine konti og kontrollér også dine kreditkortaktiviteter og saldi for at se efter mistænkelig aktivitet

Du skal gøre noget, lige så snart du har mistanke om, at du er udsat for identitetstyveri:

Kontakt dit pengeinstitut. 

Vent ikke. Giv omgående besked til det pengeinstitut, hvor du har dine konti, og fortæl dem om din situation..

For banker og kreditkortselskaber. Kontakt bedrageriafdelingerne, fortæl dem om din mistanke om, at du er udsat for bedrageri, og bed virksomheden forklare deres procedure for håndtering af sager med identitetstyveri.

.

Anmeldelse kan ske til politiet. 

For alle identitetstyverier. Kontakt din lokale politimyndighed, og indgiv evt. en anmeldelse.

Overvej evt. anmeldelse. 

Vedr. identitetstyverier på de sociale netværk kan det som udgangspunkt være en overtrædelse af straffelovens § 267 – freds- og æreskrænkelse.

Paragraffen er undergivet privat påtale, hvorfor man som udgangspunkt ikke skal anmelde det til politiet.

Dog kan der være situationer, hvor der kan ske anmeldelse til politiet f.eks.:

• Hvis det oplyste omhandler konkretiserede trusler

• Hvis det oplyste omhandler meddelelser, hvor en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på

grund af tro, race, hudfarve eller seksuel orientering.

Eftersom flere kendte sociale netværk bliver udbudt fra andre lande, kan det være forbundet med visse vanskeligheder at indhente oplysninger fra disse.

Man har dog ofte selv mulighed for at skrive til sit medie om at få spærret/slettet den oprettede konto.

Er man blevet hacket ved at have fået sit password afluret kontaktes mediet og man får et nyt password.

Er din FACEBOOK PROFIL blevet hacket, kan du bruge dette link:

https://da-dk.facebook.com/help/203305893040179?q=hacket%20konti&sid=0l6WWXKJuR16LnE7m

Har nogen været inde på din FACEBOOK PROFIL og skrevet noget skadende på dine vegne, kan du bruge dette link:

https://da-dk.facebook.com/help/contact/169486816475808

Anmeld en falsk konto på dette link:

https://da-dk.facebook.com/help/contact/169486816475808

KØBENHAVNS POLITI 

DEN KRIMINALPRÆVENTIVE SEKTION

CBN – JULI 2014