TALE MED BØRN OM ANGREBENE I KØBENHAVN

Hvordan taler man med børn om angrebene i København?

 

Avisforsider, tv og de sociale medier præges lige nu af de voldsomme nyheder om angrebene i København. Selvom nyhederne er rettet til de voksne, kan de fleste børn ikke undgå at høre brudstykker om skyderierne. Det er derfor vigtigt at tale med børnene om angrebene, og Børnerådet giver på deres hjemmeside nogle gode råd til, hvordan det kan gribes an.

 

BØRNERÅDETS HJEMMESIDE