HASTIGHEDSMÅLING NYE REGLER

Fremover er der større risiko for at møde en af politiets foto-vogne, hvis du kører for stærkt.

Indsatsen skal gerne resultere i, at vi får farten ned, så færre personer omkommer eller kvæstes i trafikken. Sidste år døde 183 mennesker i trafikken. Det er alt for mange – og fart er en medvirkende årsag i en stor del af ulykkerne.”

Nye regler om betinget objektivt strafansvar

Fremover kan du som ejer af en bil også få bøden, hvis du låner bilen ud til nogen, der kører for stærkt.

Efter en hastighedsmåling sender politiet et brev til den registrerede ejer (bruger) af køretøjet vedlagt fotografiet af hastighedsoverskridelsen. I brevet bliver ejeren (brugeren) bedt om at oplyse, hvem der var fører af bilen på det pågældende tidspunkt.

Fra den 1. februar 2015 indføres nye regler om betinget objektivt strafansvar for ejeren (den registrerede bruger) af et køretøj i mange af ATK-sagerne. Det betingede objektive strafansvar (ejeransvar) vil gælde i sager, hvor hastighedsoverskridelsen er på højst 30 pct. Ved hastighedsovertrædelser på over 30 % gælder de hidtidige regler.

  • Er hastighedsoverskridelsen på højst 30 pct. (se pkt. 1)
  • Er hastighedsoverskridelsen på over 30 pct. (se pkt. 2)

1. Er hastighedsoverskridelsen på højst 30 pct.
Betinget objektivt ejeransvar betyder, at bøden sendes til den person, der ejer køretøjet, og at ejeren af køretøjet er ansvarlig for at betale bøden – uanset om han/hun selv førte køretøjet, da det blev målt til at køre for stærkt (dog ikke, hvis køretøjet fx var stjålet).
Det betyder, at du som registreret ejer (bruger) hæfter for en fartbøde, selvom du ikke selv førte køretøjet, da det blev målt. En ejer (bruger) kan både være en privatperson og et firma.

Efter en hastighedsmåling vil du som registreret ejer (bruger) få sendt et bødeforelæg fra politiet. Da bøden følger køretøjet (nummerpladen), vil du ikke få tilsendt et foto af føreren. (Hvis du ønsker det, har du dog mulighed for at se fotoet, da du får medsendt et link til fotoet online)

Hvis du som ejer vil undgå at skulle betale bøden, skal du selv finde frem til føreren og få ham/hende til at erkende overtrædelsen. Hvis du ikke kan det, skal du selv betale bøden. Føreren skal i disse tilfælde henvende sig til politiet.

2. Er hastighedsoverskridelsen på over 30 pct.
Efter en hastighedsmåling sender politiet et brev til den registrerede ejer (bruger) af køretøjet vedlagt fotografiet af hastighedsoverskridelsen. I brevet bliver ejeren (brugeren) bedt om at oplyse, hvem der var fører af køretøjet på det pågældende tidspunkt. Når føreren er identificeret, sender politiet et bødeforelæg til føreren.

2.1 Oplysning om føreren af køretøjet
Hovedreglen er, at ejeren (brugeren) af et køretøj efter anmodning fra politiet skal oplyse, hvem der har ført køretøjet (færdselslovens § 65, stk. 1). Overtrædelse af oplysningspligten medfører en skærpet bøde (færdselslovens § 118, stk. 2)

Du er dog som ejer (bruger) af køretøjet ikke forpligtet til at give oplysningen i følgende tilfælde:

• Hvis du selv har ført køretøjet
• Hvis du har overladt køretøjet til en person, der ikke lovligt kunne føre køretøjet, fx hvis pågældende ikke havde gyldigt kørekort.