DEN NYE KNIVLOV 2016

DEN 1. JULI 2016 trådte den nye knivlov i kraft

Den nye knivlov siger bl.a: at jægere, lystfiskere, spejdere, friluftsfolk, håndværkere, gør-det-selv-folk og andre almindelige borgere, nu kan bære en kniv til fornuftige og dagligdags gøremål (anerkendelsesværdige formål) – uanset om kniven er enhånds- eller tohåndsbetjent.

Med andre ord: Du må gerne have en kniv eller dolk på dig – så længe du har et formål med det.

ELLERS siger loven HELT  klart, at man IKKE må bære nogen som helst form for kniv i nattelivet, til fodboldkampe, koncerter og andre store arrangementer, hvor der er mange mennesker samlet.(skærpende omstændigheder)

KAMPKNIVE, SPRINGKNIVE, BUTTERFLY KNIVE, KASTEKNIVE osv. osv. er ALTID ulovlige. Klik her for at se eksempler

Strammere kurs over for knive i nattelivet og kriminelle miljøer

I førstegangstilfælde, hvor der er tale om en almindelig kniv, er straffen en bøde på 3.000 kr. Er der derimod tale om en kniv, som ikke lovligt kan besiddes, (se eksempler) er straffen en bøde på 5.000 kr.

Straffen for personer, som bærer kniv i fx nattelivet eller til fodboldkampe, og som tidligere er straffet for vold, trusler mv., skærpes markant. Det betyder, at straffen i førstegangstilfælde vil være 7 dages ubetinget fængsel.

Andengangstilfælde. Er den pågældende tidligere straffet med fængsel i 7 dage for en førstegangsovertrædelse, er straffen ubetinget fængsel i 14 dage.

I tredjegangstilfælde er straffen ubetinget fængsel i 40 dage.

Et anerkendelsesværdigt formål

For at kunne tage kniven fra kriminelle og samtidig sikre, at lovlydige mennesker kan bære en kniv, benyttes i den nye knivlov begrebet ’et anerkendelsesværdigt formål’. Det vil sige, at politi og domstole kigger på selve kniven, den person, der bærer den, og det sted tidspunkt og den situation, den bliver båret på.

pol logo

DEN KRIMINALPRÆVENTIVE SEKTION

CBN juli 2016