DELING AF FILM MED SEKSUELT INDHOLD

FILM MED SEKSUELT INDHOLD

”En dreng og en pige på 15 år aftaler et seksuelt forhold. Pigen udfører oralsex på drengen, mens han filmer det på sin mobiltelefon. Bagefter sender han filmklippet til nogle af sine venner, via ”snapchat”

Er det  LOVLIGT ?

NEJ

 

Efter straffelovens § 235, stk. 1, straffes den, som udbreder utugtige fotografier, film, andre visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, med bøde eller fængsel indtil 2 år

Ved ”utugtige” fotografier, film eller lignende forstås billedoptagelser, hvor personen under 18 år har samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje.

Udbredelse af materialet, herunder i en lille kreds (blandt venner) er strafbart, uanset om der ydes betaling eller ej.

Et samtykke til udbredelse fra den person billede/filmoptagelserne vedrører, er som udgangspunkt uden betydning for strafansvaret.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke bare kan dele billeder og videoer af andre.

Det kan være forbundet med både straf og erstatning at gøre det.

Man skal være opmærksom på, at der er regler, der straffer dem, der krænker andres privatliv.

Et kærestepar på fx 16 og 17 år kan dog godt have ”frække” billeder af hinanden til privat brug.

 

CBN 290916