FORSIDE

 

Den Kriminalpræventive Sektion (DKS) og SSP-samarbejde

 

Københavns Politi – Den Kriminalpræventive Sektion – varetager al koordinering omkring den kriminalpræventive indsats i hele Københavns politikreds.

Politikredsen er delt op i nogle områder, hvor vi har kontaktfolk tilknyttet.

 

dka kasper

Sektionens kontaktfolk er placeret på alle stationer og i de største nærpolitivagter. De deltager i de lokale SSP-udvalg, hvor erfaringsudveksling og planer for nærområderne bliver en vigtig del af det kriminalpræventive arbejde.

Kontaktfolkene anvender mange ressourcer på hjemmebesøg hos de unge, der har begået en kriminel handling. Ved besøgene forsøger kontaktfolkene at danne sig indtryk af, hvordan den enkelte familie fungerer, hvorefter der bliver lagt en plan for, hvilke tiltag der skal til, for at den unges kriminalitet ophører. Der foretages mere end 1.000 hjemmebesøg om året. Det er meget vanskeligt at måle, om hjemmebesøgene har den ønskede effekt, men det er en helt klar tendens, at der kun sjældent bliver foretaget mere end et besøg i den samme familie.

SSP-samarbejdet er præget af godt og frugtbart samarbejde mellem afdelingen, SSP-sekretariatet og de 15 lokal- og lederudvalg, der dækker Københavns Kommune.

Lokaludvalgene udfærdiger hvert år planer for det kommende års indsats på det kriminalpræventiv område. Der satses på ”opsøgende teams”, hvor medarbejdere fra Socialforvaltningen, Skoleområdet og Politiet samlet opsøger de unge mennesker, hvor de færdes om aftenen og natten.

Evt. spørgsmål vedr. SSP-samarbejdet i København kan rettes til Den Kriminalpræventive Sektion, tlf. 72588938

Politiet på din skole. 

Kontakt  Den Kriminalpræventive Sektion på tlf. 72588938

undervisning